El Port Tarragona finalitza la primera fase de l’execució de l’obra del vial inferior sota la carretera C-31B

El Port Tarragona finalitza la primera fase de l’execució de l’obra del vial inferior sota la carretera C-31B
20 Jun
2023

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

Les obres estan dividides en 3 fases per tal per tal de minimitzar les afectacions del tràfic a la zona

Actualment s’està finalitzant la fase 0 que consisteix en la construcció d’un vial provisional d’un carril per sentit per tal de desviar els vehicles i alliberar la C-31B

L’execució total de l’obra té previsió de ser finalitzada durant la primavera de 2024

Les obres estan supervisades i validades per part del Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat de Catalunya amb la Direcció d’Infraestructures del Port Tarragona

El Port de Tarragona continua amb l’execució de les obres per a la construcció del pas inferior sota la carretera C-31B, la carretera que uneix Tarragona i Salou. Aquest pas inferior sota la C-31B és el projecte d'accessos que té per finalitat continuar el vial finalitzat actualment i que permetrà connectar la ZAL amb el vial de vehicles pesats que dona accés a l'A-7 (vial dels Prats). L’obra es divideix en tres fases; Actualment s’està finalitzant la fase 0 que consisteix en la construcció d’un vial provisional d’1+1 (un carril per sentit) per tal de desviar els vehicles i alliberar la carretera. A continuació la fase 1, de juny 2023 a gener 2024 aproximadament, consistirà en el desviament del tràfic de la C-31B al vial construït a la fase 0. La C-31B quedarà alliberada i es podrà executar el pas inferior i els enllaços del costat nord (rotonda Piconadora i el vial del Prats). La darrera fase, es preveu finalitzar a finals de març de 2024, serà la fase on es restablirà la circulació de la C-31B amb normalitat i s’acabaran d’enllestir els enllaços del costat sud sense afeccions a la carretera.

El Port de Tarragona finalitza la fase 0 de l’execució de les obres de construcció del vial inferior de la C31B. La construcció del pas inferior per sota de la carretera C-31b s'executa per fases per minimitzar les interferències amb la circulació de l'actual carretera C-31B. L'obra també inclou tots els ramals de connexió amb les diferents carreteres, els elements de drenatge, il·luminació, senyalització i seguretat. També connectarà amb el vial perimetral de la ZAL.

Cadascuna de les fases de l’obra estan validades i supervisades per part del Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat de Catalunya amb l’equip d’infraestructures del Port Tarragona. Les obres, amb senyalització, cartelleria i informació adient, han estat estructurades en tres fases amb l’objectiu de minimitzar les afectacions al trànsit per la carretera C-31B i executar les obres de forma segura. L’obra va ser adjudicada el novembre de 2022 a les empreses Lantania, S.A.U i Roma Infraestructures i Serveis, S.A.U per un import de 5.258.338 euros (sense IVA).

Fases

La fase 0, començada el desembre de 2022 i finalitzada aquest maig de 2023, ha consistit a crear, paral·lelament a la carretera C.31B, un vial provisional, d’un carril per sentit, per desviar els vehicles i alliberar la carretera.

La fase 1, s’iniciarà aquest mes de juny, concretament el divendres 23, i es preveu finalitzi durant el mes de gener de 2024. En aquest cas es desviarà el tràfic de la carretera C-31B al vial que s’ha construït a la fase 0. D’aquesta forma C-31B queda alliberada i es podran començar les obres per l’execució, pròpiament, del pas inferior i de tots els enllaços del costat nord, on es connecta amb la rotonda de la Piconadora i el vial dels Prats que ja estan en actiu.

La darrera fase, la fase 2, es preveu iniciar-la durant gener 2024 i acabar-la al maig 2024. Una vegada està construït el pas inferior i els enllaços nord (fase 1) es restablirà la circulació a la C-31B amb normalitat i s’acabaran els enllaços pel costat sud, en un principi sense cap afecció a la C-31B.

Lo más visitado

Trabaja con nosotros

Trabaja con nosotros

Bolsa de trabajo de la Autoridad Portuaria de Tarragona
Dades Obertes

Dades Obertes

Aquí encontrará publicados los datos de carácter público del organismo
Perfil del Contratante

Perfil del Contratante

Aquí trobareu publicades les dades de caràcter públic de l'organisme
Comunicación y prensa

Comunicación y prensa

Noticias de interés y actualidad de la Autoridad Portuaria de Tarragona
SEA

SEA

SISTEMA DE ENTREGAS DE AGROALIMENTARIOS
Situación de barcos

Situación de barcos

Gisweb, programa de situación de barcos, escalas y movimientos
Solicitudes de servicios vía portus

Solicitudes de servicios vía portus

Solicitudes de servicios y comunicados para el barco, mercancía y pasaje
Centro de acreditaciones

Centro de acreditaciones

Proceso administrativo que comporta certificar a una empresa/organización para acceder al Puerto
Tráficos

Tráficos

Tráfico de mercancías en la Autoridad Portuaria de Tarragona