El nou enfocament estratègic del Port de Tarragona, protagonista dels vermuts Cambra Reus

El nou enfocament estratègic del Port de Tarragona, protagonista dels vermuts Cambra Reus
16 Mar
2023

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

El president del Port, Saül Garreta, desgrana els reptes als quals s’enfronta un dels motors econòmics del territori amb un alt valor estratègic

Reus, 16 de març de 2023.- El president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, Saül Garreta, ha estat el protagonista de la segona sessió de la Setmana de les infraestructures determinants que la Cambra va iniciar dilluns vinent amb l’enginyer Joaquim Coello parlant de l’aeroport de Reus.

En la presentació del convidat, el president de la Cambra, Jordi Just, ha subratllat la importància del Port en l’economia de Tarragona, i l’exemple de representació territorial del Consell d’Administració on la mateixa corporació està representada. Un model que, segons Just, s’hauria de replicar en el cas de l’aeroport atenent que demostra eficàcia, agilitat i resultats. El president de la Cambra també ha volgut destacar els magnífics resultats del 2022 amb més de trenta milions de tones en trànsit de mercaderies, un resultat impulsat principalment pels productes agroalimentaris i per la càrrega general. Segons Just el Port ha estat una porta estratègica per a l'entrada de productes agroalimentaris per al mercat peninsular durant aquest període. I, per tant, un referent per la Cambra de Reus amb un pes específic molt important del mercat agroalimentari.

El president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, Saül Garreta, ha centrat la seva xerrada en el nou enfocament estratègic que està adoptant el Port de Tarragona, en la línia marcada pel Marco Estratégico aprovat per Puertos del Estado, amb una marcada sensibilitat ambiental i un enfocament social. El president ha anunciat un tancament d’any positiu amb més de 30 milions de tones en tràfics marítims i terrestres i un 20 % més d’ingressos, una robustesa econòmica que permetrà potenciar el camí cap a un port més ecològic i més eficient.

Garreta ha explicat el desenvolupament dels principals projectes estratègics sostenibles del Port. Ha anunciat la imminent publicació de la licitació de les obres d ela 2a fase de construcció de la PortTarragona Terminal de Guadalajara-Marchamalo per un valor aproximat de 25 milions d’euros i ha fet un repàs d’altres projectes com les comunicacions de la ZAL, la restauració de la Xarxa Natura2000 als Prats d’Albinyana de la Pineda (Vila-seca) i l’elaboració de l’informe d’impacte ambiental del futur Contradic de ponent.

El president també ha explicat l’esforç que el Port està fent per avançar cap a un port sostenible, especialment en l’àmbit de la transició energètica. Garreta ha explicat que s’han iniciat els treballs per a la constitució d’una comunitat energètica portuària, l’augment de les superfícies amb panells de producció d’energia fotovoltaica i l’inici de diferents estudis per a la reconversió de màquines de tren, grues i altres ginys mecànics cap a l’hidrogen verd.

Garreta també ha explicat que el Port també vol avançar en el terreny de la innovació. Per una part, s’està avançant en la constitució d’un “Digital Twin”, una rèplica virtual del Port, una representació digital del sistemes i processos del Port connectats amb el sistema real que, amb tota la informació recopilada de les operacions i el seu històric de dades, serveix per tenir un model similar al Port real. Per una altra, s’està treballant un projecte d’innovació i de creació de nova empresa entorn a l’Economia Blava.

Finalment, en l’apartat de Port Ciutat, Garreta ha mostrat la il·lusió que 21 equips d’arquitectes, urbanistes i paisatgistes hagin sol·licitat participar en el concurs d’idees convocat finals de febrer per proposar una remodelació de l’entorn de les seus de la l’APT, a través del qual s’aconsegueixi una renaturalització de l’espai, el foment de la mobilitat sostenible i la interconnexió del Moll de Costa amb el Passeig del Miracle. En paral·lel, el Port treballa per definir un conjunt de projectes de restauració ambiental a la costa i al mar sota la denominació d’ “Anella Blava”, com per exemple, la col·locació de biòtops per a la regeneració d’espècies marines en l’entorn del Port i d’altres, en aigües interiors, per recuperar la biodiversitat al Port i contribuir a la descarbonització.

Lo más visitado

Trabaja con nosotros

Trabaja con nosotros

Bolsa de trabajo de la Autoridad Portuaria de Tarragona
Dades Obertes

Dades Obertes

Aquí encontrará publicados los datos de carácter público del organismo
Perfil del Contratante

Perfil del Contratante

Aquí trobareu publicades les dades de caràcter públic de l'organisme
Comunicación y prensa

Comunicación y prensa

Noticias de interés y actualidad de la Autoridad Portuaria de Tarragona
SEA

SEA

SISTEMA DE ENTREGAS DE AGROALIMENTARIOS
Situación de barcos

Situación de barcos

Gisweb, programa de situación de barcos, escalas y movimientos
Solicitudes de servicios vía portus

Solicitudes de servicios vía portus

Solicitudes de servicios y comunicados para el barco, mercancía y pasaje
Centro de acreditaciones

Centro de acreditaciones

Proceso administrativo que comporta certificar a una empresa/organización para acceder al Puerto
Tráficos

Tráficos

Tráfico de mercancías en la Autoridad Portuaria de Tarragona