El Port Tarragona assoleix un 80% en la renovació de l’enllumenat exterior a les seves instal·lacions

El Port Tarragona assoleix un 80% en la renovació de l’enllumenat exterior a les seves instal·lacions
18 Ago
2022

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

El projecte, adjudicat l’agost de 2021 a l’empresa BOSIR, SA ja ha executat el canvi de 704 projectors d’un total de 906 

Amb aquest canvi el Port ha reduït un 39% en consum energètic i preveu arribar fins el 50% amb l’estalvi d’1,4 MWh/any

El sistema d’enllumenat públic a les instal·lacions portuàries del Port Tarragona tenen una emissió 0 de CO2

Es tracta d’una actuació plantejada a 3 anys amb una inversió total d’ 1.500.000 €

El Port de Tarragona, dins de la seva política de sostenibilitat detallada al Pla de sostenibilitat – Agenda 2030, ja ha assolit gairebé un 80% de la renovació de les instal·lacions d’enllumenat exterior del recinte portuari.

El projecte adjudicat a l’empresa BOSIR, SA a l’agost 2021 consisteix en la substitució de les lluminàries existents tipus VSAP per noves lluminàries tipus LED amb l’objectiu principal d’incrementar l’eficiència de les instal·lacions d’il·luminació i per a la reducció de  consums.

L'actuació suposa la substitució d'un total 906 projectors instal·lats en 116 torres d'il·luminació de les 133 torres existents distribuïda pel total de l'espai del domini portuari del Port de Tarragona. Avui dia,  704 projectors ja han estat substituïts, el que representa un 77,8%. Es tracta d’una actuació plantejada a 3 anys amb una inversió total d’ 1.500.000 € .

Aquest canvi, fins ara, ha implicat un estalvi energètic i de consum d’un 39% i, segons els estudis dels càlculs que han analitzat les persones responsables de la direcció d’Infraestructures i conservació del Port, s’arribarà anualment a una reducció de consums de fins el 50%, que representa un estalvi d’1,4 MWh/any.  A més, cal afegir que amb les polítiques sostenibles de l’organisme tarragoní tot el sistema d’enllumenat públic, a les instal·lacions portuàries del Port Tarragona, tenen una emissió 0 de CO2, i es disposa d’un contracte de subministrament amb la garantia d’origen GdO que avala l’origen 100% de fons renovables

L’actuació de caràcter mediambiental, ve emmarcada dins del capítol 2 del Pla de Sostenibilitat – Agenda 2030 del Port Tarragona, sota el títol ‘Creixement Sostenible’. El tercer objectiu d’aquest eix ‘Renovació enllumenat públic amb la instal·lació de LEDS’ estableix els indicadors necessaris per assolir l’objectiu del Pla. Una reducció del consum elèctric de l’enllumenat públic i la reducció d’ones de CO2 procedents del consum d’electricitat. El Port  continua desplegant el seu Pla de Sostenibilitat per reduir el seu impacte ambiental al territori durant la dècada 2020-2030, un pla viu i un ferm compromís amb l’entorn.

Ajuts i subvencions aplicables al projecte

Amb les mesures d'estalvi energètic proposades en aquest projecte, el Port opta a la presentació de la Convocatòria d'expressions d'interès per a la selecció i realització de projectes de renovació energètica d'edificis i infraestructures existents de l'Administració   General de l'Estat  a cofinançar per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020 i dins de l’Objectiu Temàtic 4, “Afavorir la transició a una economia baixa en carboni en tots els sectors”, amb la finalitat d’ aconseguir una economia més neta i sostenible.

Representa un gran estalvi energètic

L'estalvi energètic resultant d’aquesta renovació d’enllumenat es tradueix en un estalvi global del 50% respecte a les condicions anteriors.

Aquesta és la taula de resum dels estalvis més rellevants del ‘Projecte de renovació de les instal·lacions d’enllumenat exterior propietat de l’Autoritat Portuària de Tarragona:

Lo más visitado

Trabaja con nosotros

Trabaja con nosotros

Bolsa de trabajo de la Autoridad Portuaria de Tarragona
Dades Obertes

Dades Obertes

Aquí encontrará publicados los datos de carácter público del organismo
Perfil del Contratante

Perfil del Contratante

Aquí trobareu publicades les dades de caràcter públic de l'organisme
Comunicación y prensa

Comunicación y prensa

Noticias de interés y actualidad de la Autoridad Portuaria de Tarragona
SEA

SEA

SISTEMA DE ENTREGAS DE AGROALIMENTARIOS
Situación de barcos

Situación de barcos

Gisweb, programa de situación de barcos, escalas y movimientos
Solicitudes de servicios vía portus

Solicitudes de servicios vía portus

Solicitudes de servicios y comunicados para el barco, mercancía y pasaje
Centro de acreditaciones

Centro de acreditaciones

Proceso administrativo que comporta certificar a una empresa/organización para acceder al Puerto
Tráficos

Tráficos

Tráfico de mercancías en la Autoridad Portuaria de Tarragona