La sala d’actes del Port de Tarragona acull a una cinquantena de persones per participar en convocatòries públiques de treball

La sala d’actes del Port de Tarragona acull a una cinquantena de persones per participar en convocatòries públiques de treball
12 Abr
2022

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

A l’espai ‘Treballa amb nosaltres’ el Port de Tarragona publica les noves convocatòries amb les actualitzacions de cadascuna d’elles

En aquest darrers dies, la Sala d’actes de la seu administrativa del Port, ha acollit una cinquantena de persones que han participat en les proves per a cobrir les darreres places convocades.

Per una banda, el passat 8 d’abril, quinze persones han realitzat les proves per a cobrir dues places fixes de Responsable d’Operacions de Serveis Portuaris. Per altra banda, aquest dimarts 12 d’abril gairebé vint-i-cinc persones inscrites també s’han presentat per dur a terme les proves per a cobrir dues places vacants de Responsable de Domini Públic.

L’Autoritat Portuària de Tarragona (APT) realitza processos de selecció per aconseguir els professionals que millor encaixen a cada lloc de treball ofertat, avaluant no només els seus coneixements, sinó les seves habilitats, capacitats i actituds. D’aquesta manera, el Port de Tarragona incoepora a la seva plantilla les persones més idònies per a la realització de les funcions i tasques que s’exigeixen per exercir en el lloc de treball.

Treballar al Port

L’APT realitza processos de selecció al llarg de l’any i les publica en el seu web i en dóna difusió a través de les seves xarxes socials. Les persones interessades en participar en alguna convocatòria pública al Port Tarragona han de visitar l’espai ‘Treballa amb nosaltres’ de la pàgina web del Port de Tarragona, (https://www.porttarragona.cat/ca/autoritat-portuaria-tarragona/organitzacio-rh/treballa-nosaltres ) on apareix publicada la informació actualitzada sobre totes les noves convocatòries obertes. Cada convocatòria disposa de les dades necessàries per poder presentar-se a l’oferta desitjada; termini de presentació de les sol·licituds, inici, bases i annexos de la convocatòria, llistat de persones admeses o excloses, resultat de les proves, valoració de mèrits de competències tècniques i, finalment, els resultats finals de tot el procés. A més a més, l’organisme tarragoní avisa mitjançant les seves xarxes socials Twitter, Linkedin i Facebook (@PortTarragona) de les noves ofertes de treball.

Tràmits online

Cal afegir que a l’espai ‘Treballa amb nosaltres’ també apareixen publicats dos enllaços per fer sol·licituds de treball. El primer es tracta de l’aplicació ‘Sol·licitud de treball a l’Autoritat Portuària de Tarragona’(https://extranet.porttarragona.cat/CVapt/index.php/ca/). Aquest espai està dissenyat per recollir sol·licituds per part de persones que volen formar part de l’organització mentre no hi ha cap convocatòria pública de proves selectives activa. La persona interessada pot emplenar la seva sol·licitud per tal d’incorporar la informació a la base de dades del Port Tarragona.

El segon enllaç té com objectiu ampliar la difusió de les demandes de feina a les empreses que conformen la comunitat portuària del Port. Aquest enllaç al web Port de Tarragona redirigeix les persones cap a les empreses privades encarregades dels treballs d’estiba i desestiba, del transport i l’emmagatzematge de les mercaderies o de les tasques de manteniment del port (https://extranet.porttarragona.cat/portcoms/index.php?lang=ca).

Lo más visitado

Trabaja con nosotros

Trabaja con nosotros

Bolsa de trabajo de la Autoridad Portuaria de Tarragona
Dades Obertes

Dades Obertes

Aquí encontrará publicados los datos de carácter público del organismo
Perfil del Contratante

Perfil del Contratante

Aquí trobareu publicades les dades de caràcter públic de l'organisme
Comunicación y prensa

Comunicación y prensa

Noticias de interés y actualidad de la Autoridad Portuaria de Tarragona
SEA

SEA

SISTEMA DE ENTREGAS DE AGROALIMENTARIOS
Situación de Vaixells

Situación de Vaixells

Gisweb, programa de situación de barcos, escalas y movimientos
Solicitudes de servicios vía portus

Solicitudes de servicios vía portus

Solicitudes de servicios y comunicados para el barco, mercancía y pasaje
Centro de acreditaciones

Centro de acreditaciones

Proceso administrativo que comporta certificar a una empresa/organización para acceder al Puerto
Tráficos

Tráficos

Tráfico de mercancías en la Autoridad Portuaria de Tarragona

Benvingudes i benvinguts al nou disseny de PortTarragona.cat

 

A partir del dilluns, 20 de març, tens en actiu el nou disseny de la web del PortTarragona.

Hem treballat conservant la mateixa arquitectura d’informació. És a dir, imatge nova però mantenint les mateixes carpetes d’informació de menús i submenús. A més la pàgina està preparada per ser visualitzada amb el nou disseny a tauletes i mòbils.

Una nova finestra de comunicació més actual i atractiva!