Els Ports de Barcelona i Tarragona s’adhereixen a l’Acord de la Cimera de Qualitat de l’Aire de Catalunya

Els Ports de Barcelona i Tarragona s’adhereixen a l’Acord de la Cimera de Qualitat de l’Aire de Catalunya
18 Mar
2022

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

Aquest pacte involucra a tots els municipis de més de 20.000 habitants, diputacions, agents socials i econòmics del país

La sostenibilitat ambiental és una prioritat per als Ports de Barcelona i Tarragona i així ho demostra la seva adhesió a un pacte que reconeix el paper clau de les infraestructures portuàries en la millora de la qualitat atmosfèrica

Els Ports de Barcelona i Tarragona s’han adherit avui a l’Acord de la Cimera de la Qualitat de l’Aire de Catalunya, un pacte que involucra a tots els municipis de més de 20.000 habitants, diputacions, agents socials i econòmics del país. Aquest gran acord de consens, amb mesures i actuacions per millorar la qualitat de l’aire, ha quedat oficialitzat a la Tercera Cimera de la Qualitat de l’Aire, celebrada aquest matí a Barcelona.

En la reunió han participat per primer cop, a banda de les administracions, representants dels agents socials i econòmics. Els acords presos en aquesta Tercera Cimera per a la Qualitat de l’Aire conformaran el full de ruta per a la millora de la qualitat de l’aire i han de ser incorporats com a principis rectors del nou Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire de Catalunya.

Tants els Ports de Barcelona i Tarragona com cadascuna de les administracions i organitzacions que han adoptat aquest Acord es comprometen a:

- Reduir, com a mínim, un 10% les emissions de NOx i PM generades l’any 2025, prenent com a referència l’any 2019.

- Portar a terme les accions estructurals necessàries per accelerar la millora de la qualitat de l’aire i tendir, progressivament, a assolir els nivells que recomana la OMS.

- Donar continuïtat a les estratègies coordinades d’informació, sensibilització i educació ambiental per implicar a la ciutadania i a la indústria per tal que esdevingui un agent actiu i compromès en la modificació dels hàbits que tenen incidència en la qualitat de l’aire i en la seva salut, vetllant per una transició justa que no deixi ningú enrere.

- Donar suport a la recerca i promoure el coneixement de les causes i el comportament de la contaminació atmosfèrica a Catalunya, així com el seu impacte sobre la salut.

- Adequar, si fos necessari, les planificacions i normatives al que estableix aquest acord.

Per a la translació pràctica d’aquests compromisos marc es treballen set àmbits d’acció, un dels què implica directament als ports. La sostenibilitat ambiental és una prioritat per als dos grans ports catalans i així ho demostra la seva adhesió a un pacte que reconeix el paper clau que les infraestructures portuàries tenen en l’estratègia de millora de la qualitat atmosfèrica. El document recull una sèrie de compromisos que tant Barcelona com Tarragona assumeixen com a propis i en què treballen des de fa anys:

- Garantir que el 100% de l’energia elèctrica comprada provingui de fonts renovables i impulsar l’electrificació de les instal·lacions.

- Adoptar mesures tècniques i d’operació per tal que els vehicles (vaixells, embarcacions i avions) redueixin les emissions de contaminants atmosfèrics.

- Promoure entre les empreses portuàries i els usuaris del Port els nous combustibles alternatius per a la mobilitat de les mercaderies i passatge basats en hidrogen, biocombustibles i combustibles sintètics.

- Establir com a criteri d’adquisició de nous vehicles que aquests siguin 100% elèctrics, excepte en aquells casos que, per necessitats del servei, podran ser de baixes emissions i promoure la instal·lació de punts de càrrega de vehicles elèctrics.

- En el cas del Port de Tarragona, durant el 2023, posarà en funcionament la nova terminal intermodal Puerto Centro i optimitzarà la terminal intermodal de la Boella, afavorint el transport ferroviari de mercaderies.

- En el cas de Barcelona, es treballa amb l’objectiu que el 2030 el Port tingui electrificats tots els punts d’atracada dels creuers, dels portacontenidors i dels ferris. Les primeres connexions elèctriques de vaixells es preveu que es faran a finals de 2023 o principis del 2024 a la terminal de contenidors BEST i a la Terminal Ferry de Barcelona.

El president del Port de Barcelona, Damià Calvet, ha explicat un cop acabada aquesta Tercera Cimera que “la millora de la qualitat de l’aire només es pot aconseguir amb un pacte de país com el que hem aconseguit avui. La sostenibilitat ambiental és cosa de tots, també de les persones a nivell individual. Tot i així, alguns dels agents avui presents aquí, com el Port de Barcelona, juguem un paper cabdal en tant que motor econòmic i principal hub logístic del país”.

Damià Calvet ha garantit que “al Port de Barcelona som plenament conscients del que ens hi juguem i per això fa molt de temps que treballem en la millora ambiental: ens hem convertit en un agent de canvi per a la descarbonització del sector marítim, portuari i logístic. Avui, el Port aporta el 2% del PIB de Catalunya i l’operativa portuària només emet el 0,7% de les emissions de CO2. Per tant, i això és molt important per a nosaltres, generem més riquesa que emissions. Però sabem que no és suficient i per això ara encetem un nou cicle d’inversions ecoeficients que ens permetrà reduir en un 50% les emissions de CO2 de l’operativa portuària fins al 2030 i esdevenir un port neutre en carboni abans del 2050”.

El president del Port de Tarragona, Josep Maria Cruset, ha declarat que ”avui, el desenvolupament econòmic no es pot entendre ni deslligar del respecte per l’entorn natural i la lluita contra el canvi climàtic”. A més, ha afegit que “el Port de Tarragona ha fet seus els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de l’ONU i des del 2020 ha passat a l’acció amb la implementació d’un Pla de Sostenibilitat amb 25 objectius pràctics i més de 80 accions amb l’objectiu de reduir un 99% les emissions de CO2 de l’Autoritat Portuària”. El president del Port de Tarragona també ha destacat “la compra del 100 % de l’energia de fonts renovables, l’ampliació de les centrals pròpies de producció d’energia solar, la reducció del consum elèctric dins del domini portuari i la renovació de la flota amb vehicles elèctrics o híbrids, entre d’altres, com a exemples d’accions concretes i efectives per orientar l’activitat portuària cap als estàndards establerts per la Unió Europea per aconseguir ports verds”. Cruset ha afegit també que “el Port de Tarragona està treballant en l'electrificació dels seus molls, havent fet ja les primeres feines de preparació del moll de Balears on s'hi està instal·lant la terminal de creuers”.

Lo más visitado

Trabaja con nosotros

Trabaja con nosotros

Bolsa de trabajo de la Autoridad Portuaria de Tarragona
Dades Obertes

Dades Obertes

Aquí encontrará publicados los datos de carácter público del organismo
Perfil del Contratante

Perfil del Contratante

Aquí trobareu publicades les dades de caràcter públic de l'organisme
Comunicación y prensa

Comunicación y prensa

Noticias de interés y actualidad de la Autoridad Portuaria de Tarragona
SEA

SEA

SISTEMA DE ENTREGAS DE AGROALIMENTARIOS
Situación de barcos

Situación de barcos

Gisweb, programa de situación de barcos, escalas y movimientos
Solicitudes de servicios vía portus

Solicitudes de servicios vía portus

Solicitudes de servicios y comunicados para el barco, mercancía y pasaje
Centro de acreditaciones

Centro de acreditaciones

Proceso administrativo que comporta certificar a una empresa/organización para acceder al Puerto
Tráficos

Tráficos

Tráfico de mercancías en la Autoridad Portuaria de Tarragona