El Port Tarragona certifica per setè any consecutiu un alt nivell en ciberseguretat

El Port Tarragona certifica per setè any consecutiu un alt nivell en ciberseguretat
14 Jul
2021

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

L’Autoritat Portuària de Tarragona compleix des de l’any 2015 amb la normativa ISO 27001 en Gestió de la Seguretat de la Informació

Com a infraestructura crítica i operador de serveis essencials, vetlla per l’acompliment dels requeriments més exigents en seguretat de la informació

El Port de Tarragona és l'únic port del sistema portuari estatal en tenir una doble certificació en ciberseguretat

L’Autoritat Portuària de Tarragona (APT) ha superat novament l’auditoria per a la certificació de l’acompliment de la normativa ISO 27001 en Gestió de la Seguretat de la Informació (SGSI). L’APT compta amb aquest sistema de gestió de la seguretat de la informació des de l’any 2015. Aquesta certificació corrobora que el Port de Tarragona disposa d'un nivell de seguretat de la informació que compleix els requeriments en ciberseguretat com a infraestructura crítica i operador de serveis essencials.

La Direcció de Sistemes d’Informació fa la renovació d’aquesta certificació amb el propòsit de la defensa, protecció i gestió de la informació com un dels actius més importants de l'empresa. Des de la primera certificació de la SGSI al juny de 2015 l'APT advoca per la millora contínua i el desenvolupament de la seva ciberseguretat, abordant la gestió de la seguretat de la informació, de manera holística i integral sota els màxims estàndards de seguretat nacional i internacionalment reconeguts.

Amb aquesta renovació l'APT inicia el tercer cicle de certificació del SGSI, dedicat a la implementació de mesures preventives de seguretat de la informació i procediments reactius per a la mitigació d'incidents de ciberseguretat. El Port Taragona segueix treballant en la millora contínua en la protecció dels seus actius crítics enfront de les ciberamenaces, configurant l'estructura necessària per unir sota un marc únic de treball tots els esforços en aquesta matèria.

Certificació ENS

El Port de Tarragona també compta amb la certificació de l’ENS-Esquema Nacional de Seguridad. En aquest sentir, Tarragona és un dels dos ports espanyols, juntament amb el port de Pasajes, en disposar d’aquesta certificació. En conseqüència, el Port de Tarragona és l´única infraestructura portuària del sistema portuari espanyol que compta amb una doble certificació en ciberseguretat: la ISO 27001 en Gestió de la Seguretat de la Informació i ’ENS-Esquema Nacional de Seguridad.

Camí a la plena digitalització

Durant els darrers anys, el Port ha estat treballant, i treballa, en la digitalització de molts dels seus processos. Entre els diferents projectes destaca la modernització de Port Community System, una eina per donar una resposta àgil i eficient als clients, i el desenvolupament d’un sistema propi per a la gestió del temps en el circuit logístic de les mercaderies agroalimentàries, el sistema SEA.

El Port pretén ser un port automatitzat amb tecnologies emergents basades en tecnologia intel·ligent per millorar el rendiment i la competitivitat econòmica del Port i de les empreses amb què treballa. Aquesta aplicació de sistemes intel·ligents permet optimitzar temps i recursos. Les xarxes 5G seran més sostenibles que les seves antecessores. La implementació d'aquestes xarxes reduirà el consum d'energia per bit i disminuirà les emissions de diòxid de carboni (CO₂) pel fet que el seu ús només requerirà menys energia que la que necessiten les xarxes actuals.

El Port de Tarragona fa una aposta de futur, un repte global amb l’objectiu fonamental d’una Europa que dibuixa les línies estratègiques de la futura ‘Indústria 5.0’.

Lo más visitado

Trabaja con nosotros

Trabaja con nosotros

Bolsa de trabajo de la Autoridad Portuaria de Tarragona
Dades Obertes

Dades Obertes

Aquí encontrará publicados los datos de carácter público del organismo
Perfil del Contratante

Perfil del Contratante

Aquí trobareu publicades les dades de caràcter públic de l'organisme
Comunicación y prensa

Comunicación y prensa

Noticias de interés y actualidad de la Autoridad Portuaria de Tarragona
SEA

SEA

SISTEMA DE ENTREGAS DE AGROALIMENTARIOS
Situación de barcos

Situación de barcos

Gisweb, programa de situación de barcos, escalas y movimientos
Solicitudes de servicios vía portus

Solicitudes de servicios vía portus

Solicitudes de servicios y comunicados para el barco, mercancía y pasaje
Centro de acreditaciones

Centro de acreditaciones

Proceso administrativo que comporta certificar a una empresa/organización para acceder al Puerto
Tráficos

Tráficos

Tráfico de mercancías en la Autoridad Portuaria de Tarragona