El moll de Balears del Port de Tarragona entra en una nova fase amb la construcció del dic sud i nord

El moll de Balears del Port de Tarragona entra en una nova fase amb la construcció del dic sud i nord
27 Oct
2020

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

La construcció dels dos dics es realitza per mitjans marítims i terrestres

El moll de Balears del Port de Tarragona entra en una nova fase amb la construcció del dic sud i nord. La construcció dels dos dics es realitza per mitjans marítims i terrestres. Amb aquest nou avanç, juntament amb la finalització de la col·locació de tots els caixons, tancarà el moll de Balears per ambdós costats i li donarà una forma molt distingible.

Els gànguils continuen realitzant les seves tasques transportant i col·locant el material d’escullera procedents de la pedrera de Vallcarca des del mar, mentre que els camions transporten el material des de la pedrera del Llorito, Tarragona i la pedrera Blanco de Reus.

En total s’han transportat fins al moment per mitjans terrestres 80.000 tones de material d’escullera, en 3.000 viatges. Els camions col·loquen el material per damunt del propi dic allargant i enxampant les seves dimensions en cada desplaçament que fan fins al moll.

La tasca per mitjans marítims segueix el ritme de dos gànguils de 1.500 t de capacitat cadascun amb una freqüència diària de 6.000 t. Està previst que en les properes setmanes les tasques realitzades pels gànguils es donin per finalitzades

Característiques del moll de Balears

El nou moll de Balears està transformant la fesomia del Port de Tarragona. Aquesta nova infraestructura ha canviat de forma substancial l’espai del dic de Llevant.

La línia d’atracada total serà de 700 metres, ja que, en 240 d'aquests 460 metres de llargada, es podrà atracar en ambdós costats i s’afegeix la zona del dic de Llevant. Amb tot s’ha arribat a doblar el nombre de creuers que podran atracar simultàniament i, també, acollir els creuers més grans del món.

Aquest és un moll multipropòsit que es construeix per poder rebre diferents tipus de tràfics portuaris ara i en el futur. Actualment, la prioritat es destinar-lo a l’activitat creuerística i s’espera que entri en funcionament a mitjans de l’any vinent. En un futur, la nova infraestructura també podria ampliar serveis per a sòlids a granel i altres tipus de mercaderies.

Lo más visitado

Trabaja con nosotros

Trabaja con nosotros

Bolsa de trabajo de la Autoridad Portuaria de Tarragona
Dades Obertes

Dades Obertes

Aquí encontrará publicados los datos de carácter público del organismo
Perfil del Contratante

Perfil del Contratante

Aquí trobareu publicades les dades de caràcter públic de l'organisme
Comunicación y prensa

Comunicación y prensa

Noticias de interés y actualidad de la Autoridad Portuaria de Tarragona
SEA

SEA

SISTEMA DE ENTREGAS DE AGROALIMENTARIOS
Situación de barcos

Situación de barcos

Gisweb, programa de situación de barcos, escalas y movimientos
Solicitudes de servicios vía portus

Solicitudes de servicios vía portus

Solicitudes de servicios y comunicados para el barco, mercancía y pasaje
Centro de acreditaciones

Centro de acreditaciones

Proceso administrativo que comporta certificar a una empresa/organización para acceder al Puerto
Tráficos

Tráficos

Tráfico de mercancías en la Autoridad Portuaria de Tarragona