Port Tarragona millorarà el control de les seves aigües amb un nou programa de seguiment

Port Tarragona millorarà el control de les seves aigües amb un nou programa de seguiment
02 May
2024

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

Es passarà de fer un control anual a un de bimestral en set estacions col·locades en aigües interiors i exteriors del Port

El Port de Tarragona ha anunciat una nova licitació per millorar el control de les seves aigües per un valor de 25.000 euros (IVA exclòs). Mitjançant aquesta nou procediment, l’Autoritat Portuària de Tarragona augmentarà el nombre de campanyes de mostreig de les aigües, passant d’una vegada a l’any a un ritme bimestral. Aquesta iniciativa té com a objectiu obtenir informació més precisa sobre l’estat de les aigües, essencial per establir les bases del Programa de Seguiment i Control (PSIC) per al període 2025-2030.
 
En el marc del nou contracte, l’APT augmentarà el nombre de campanyes de mostreig de les aigües fins a finals d'any. Abans, el control es feia només una vegada a l'any, però ara es realitzarà bimestralment per l’aigua i anualment pels sediments. Aquest canvi significatiu permetrà obtenir informació més actualitzada i detallada sobre l'estat de les aigües del Port de Tarragona i les seves zones d'influència.

L'objectiu principal d'aquest augment en la freqüència de mostreig és aconseguir una informació més acurada de l'estat de les aigües. Això permetrà establir les bases del Programa de Seguiment i Control per un període de 6 anys (PSIC 2025-2030). Aquest programa és vital per avaluar i diagnosticar l'estat ambiental de les masses d'aigua, complint amb els requisits establerts per la Directiva europea Marc de l'Aigua.

Actualment, la xarxa de control definida en l'àmbit de la massa d'aigua del Port de Tarragona i la seva zona d'influència està formada per set estacions. D'aquestes, quatre estan ubicades a les aigües de l'interior del Port i tres a l'àrea d'influència. Amb les actuacions d'ampliació previstes al Port (com la ZAL o el Contradic de Ponent), la ubicació d'algunes d'aquestes estacions es podrà veure modificada.

Aquesta millora representa un compromís entre l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i l'Autoritat Portuària de Tarragona (APT). Aquest acord estableix les bases per al desenvolupament del PSIC 2025-2030 i reafirma el compromís de les dues entitats envers la preservació i la gestió sostenible de les aigües del Port de Tarragona.

Port Sostenible

L’Autoritat Portuària de Tarragona està impulsant accions  mediambientals per promoure la sostenibilitat i reduir l’impacte ambiental. Des de la gestió responsable de l'aigua fins a la promoció de la igualtat de gènere i el foment de la innovació tecnològica, el Port de Tarragona treballa en múltiples fronts per a contribuir al progrés global cap a un futur més sostenible i equitatiu.

És important destacar que el compromís del Port amb la sostenibilitat i la descarbonització no es limita a accions puntuals, sinó que és part integral d’una visió a llarg termini. En aquest sentit, #RumbEcoPort2027 i el Pla de sostenibilitat serveixen com a marcs de referència dinàmics i en constant evolució, que s'adapten a mesura que sorgeixen noves tecnologies i s'intensifiquen els desafiaments ambientals. 

El Pla de Sostenibilitat-Agenda 2030 està segmentat en 26 objectius i 114 accions reunides en 3 blocs Sostenibilitat ambiental, Descarbonització i Creixement sostenible i, finalment Compromís social. 
Es tracta d’un ferm compromís i ajuda a la programació de les accions per a lluitar contra el canvi climàtic i mitigar els seus efectes, afegeix transparència i rendiment de comptes en uns reptes, com la cura mediambiental i l’economia sostenible, que implica a totes les persones, com organitzacions i com a societat. 

Most Visited

Work with us

Work with us

Job board of the Port Authority of Tarragona
Open Data

Open Data

Here you will find public data of the public character of the organization
Contractor Profile

Contractor Profile

Here you will find public data of the public character of the organization
Communication and press

Communication and press

News of interest and current affairs of the Port Authority of Tarragona
SEA

SEA

AGRI-FOOD DELIVERY SYSTEM
Ship location

Ship location

Gisweb, ship situation program, stopovers and movements
Requests for services via ports

Requests for services via ports

Requests for services and communications for the ship, the goods and the passage
Accreditation center

Accreditation center

Administrative process involved in certifying a company/organization to access the Port
Traffic

Traffic

Goods traffic at the Port Authority of Tarragona