Port Tarragona avança cap a la sostenibilitat amb l’electrificació dels equips i la maquinària del moll de Castella

Port Tarragona avança cap a la sostenibilitat amb l’electrificació dels equips i la maquinària del moll de Castella
06 Jun
2023

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

El Port ha licitat la redacció del projecte constructiu d'electrificació de molls per permetre l’electrificació de maquinària i equips al moll de Castella sud. L’objectiu d’aquest contracte és avançar en els treballs de descarbonització i, concretament, rau que totes les grues es puguin connectar a l’energia elèctrica i que emprin energia elèctrica verda que es generi mitjançant energia fotovoltaica. En aquest cas, es tracta que els molls disposin d’alimentació elèctrica per a aquestes grues.

Actualment, les setze grues que desenvolupen les operacions d'estiba al Port de Tarragona són mòbils, del tipus Liebher/ Gottwald, i estan alimentades amb combustible fòssil, però estan preparades perquè amb una inversió del 10% de l'import de la grua, aproximadament, puguin funcionar amb energia elèctrica.

Atès l'objectiu de la descarbonització del Port de Tarragona, es pretén que totes aquestes grues es puguin connectar a l'energia elèctrica i, si és possible, energia elèctrica verda que es generi mitjançant energia fotovoltaica. La font d’energia es farà des de l’actual estació de transformació de tensió mitjana situada al moll de Castella, així com del subministrament i alimentació dels equips de càrrega i descàrrega situats al mateix moll. El termini d’execució del projecte es preveu en quatre mesos.

Descarbonització

L'objectiu de la Unió Europea és ser el primer continent climàticament neutre l’any 2050. Aquesta iniciativa consisteix en un pla d'inversions per a una Europa sostenible dotat d'un bilió d'euros al llarg de la pròxima dècada. I per assolir el seu objectiu, en l’àmbit estatal espanyol s’ha establert, mitjançant el PINIEC 2021-2030, la reducció d'emissions, la transició energètica i la millora de l'eficiència.

Alineat amb aquesta transició energètica cap a una major sostenibilitat del transport marítim, el Port de Tarragona ha realitzat diferents inversions en producció d'energia elèctrica fotovoltaica, i les empreses concessionàries estan iniciant inversions en producció d'energia fotovoltaica a les cobertes de les seves concessions.

El compromís de l’Autoritat Portuària per substituir el consum de combustibles fòssils pel subministrament elèctric fa que l’aposta per l’electrificació dels molls sigui un objectiu assolible. Així, s’ha obert un procediment de licitació amb la voluntat que l’energia elèctrica sigui la font dels equips portuaris que treballen actualment amb motors de combustibles fòssils.

Per fer possible aquest objectiu cal que els molls disposin d'alimentació elèctrica per a aquestes grues, per la qual cosa cal redactar el projecte constructiu d'electrificació de molls, i que les grues deixin de funcionar, amb l'operativa de càrrega i descarrega, amb carburant dièsel i funcionin elèctricament amb energia verda (fotovoltaica, eòlica…). I aquest projecte s’inicia la licitació de l’electrificació de la maquinària i els equips del moll de Castella sud.

Un pas més cap a un Port Sostenible

Aquesta licitació és un pas més en la implementació del Pla de Sostenibilitat del Port de Tarragona-Agenda 2030 per reduir el seu impacte ambiental en el territori en la dècada 2020-2030. L’objectiu del Pla de Sostenibilitat és assolir la reducció en un 99% de la petjada de CO2 de l’Autoritat Portuària de Tarragona. El Port aposta per un creixement econòmic sostenible i és conscient dels reptes i desafiaments que haurà d’afrontar per mantenir la competitivitat en una economia global, així com per atendre la demanda social de protegir el medi ambient i fer un ús responsable dels recursos energètics.

Most Visited

Work with us

Work with us

Job board of the Port Authority of Tarragona
Open Data

Open Data

Here you will find public data of the public character of the organization
Contractor Profile

Contractor Profile

Here you will find public data of the public character of the organization
Communication and press

Communication and press

News of interest and current affairs of the Port Authority of Tarragona
SEA

SEA

AGRI-FOOD DELIVERY SYSTEM
Ship location

Ship location

Gisweb, ship situation program, stopovers and movements
Requests for services via ports

Requests for services via ports

Requests for services and communications for the ship, the goods and the passage
Accreditation center

Accreditation center

Administrative process involved in certifying a company/organization to access the Port
Traffic

Traffic

Goods traffic at the Port Authority of Tarragona