El Port de Tarragona participa en la I Jornada de Biodiversitat Urbana

El Port de Tarragona participa en la I Jornada de Biodiversitat Urbana
18 May
2023

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

Amb ‘Biodiversitat al Port de Tarragona’ l’entitat portuària ha donat a conèixer els seus espais naturals protegits

La ponència de Cristina Miret, responsable de medi ambient del Port de Tarragona, sobre la biodiversitat al Port de Tarragona va acostar els espais naturals protegits de la zona portuària tarragonina a la ciutadania i va explicar la situació actual de cadascun. A més, es va desglossar la gestió de la fauna portuària i els projectes de futur entorn a la sostenibilitat ambiental

La Universitat Rovira i Virgili conjuntament amb Limonium, Societat d’Actuacions Ambientals, van impulsar la I Jornada de Biodiversitat Urbana el passat 16 de maig a la Sala de Graus del Campus Catalunya de la URV.

L’aportació portuària fou la presentació de Cristina Miret, responsable de Medi Ambient del Port de Tarragona, sobre la biodiversitat de l’ens portuari, desglossant els diferents espais naturals protegits que hi ha en zona portuària i la situació en què es troba cadascun.

Alhora, també es va dissertar sobre la renaturalització d'espais que s’ha realitzat en els darrers anys, convertint espais en desús en zones verdes amb espècies autòctones i adaptades a clima litoral, fomentant la presència d'insectes pol·linitzadors. D’entre altres aspectes, es va destacar la recuperació del fons marí, amb la instal·lació dels biòtops per recuperar les poblacions de cefalòpodes i fanerògames marines, a la zona de la platja del Miracle i dic de Llevant, i els biòtops per regenerar biodiversitat i compensar emissions, ubicats en la zona industrial.

El Port de Tarragona també gestiona la fauna que es troba en el recinte portuari, tant de les diverses espècies protegides que nidifiquen al port, com la gavina corsa, el corriol camanegre, el falciot i el falcó pelegrí, o les actuacions que es realitzen per a la protecció de cetacis que entren en zona portuària, en coordinació amb els organismes competents, alhora que també col·labora en la detecció de presència i protecció de postes de la tortuga babaua. I, no cal dir, també cal destacar la gestió que es fa de les espècies singulars, com els coloms i els gats.

Finalment, Miret va sintetitzar la visió de futur del Port de Tarragona, d’acord amb els objectius de biodiversitat del Pla de Sostenibilitat 2020-2030, on va destacar la restauració ambiental de la platja dels Prats, el Vinyet a la desembocadura del riu Gaià i la desembocadura del riu Francolí, així com la recuperació del fons marí i la potenciació del Parc Subaquàtic al dic de Llevant amb la instal·lació de nous biòtops i el foment dels ratpenats en l'entorn portuari.

Most Visited

Work with us

Work with us

Job board of the Port Authority of Tarragona
Open Data

Open Data

Here you will find public data of the public character of the organization
Contractor Profile

Contractor Profile

Here you will find public data of the public character of the organization
Communication and press

Communication and press

News of interest and current affairs of the Port Authority of Tarragona
SEA

SEA

AGRI-FOOD DELIVERY SYSTEM
Ship location

Ship location

Gisweb, ship situation program, stopovers and movements
Requests for services via ports

Requests for services via ports

Requests for services and communications for the ship, the goods and the passage
Accreditation center

Accreditation center

Administrative process involved in certifying a company/organization to access the Port
Traffic

Traffic

Goods traffic at the Port Authority of Tarragona