El Port de Tarragona instal·la un nou panell informatiu al dic de Llevant

El Port de Tarragona instal·la un nou panell informatiu al dic de Llevant
15 Mar
2023

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

El rètol automàtic avisa les persones usuàries si les condicions meteorològiques són o no favorables per a la pràctica esportiva

El Port de Tarragona ha incorporat un element de prevenció de la salut per a la pràctica esportiva al dic de Llevant amb una pantalla que informa si la pràctica esportiva és recomanable o no en funció de les condicions meteorològiques. La inversió que ha estat de 89.357,56 euros (sense iva) donarà servei a les persones que passegin o practiquin algun esport en aquesta infraestructura industrial on la presència de partícules en suspensió pot augmentar en funció de la direcció i la intensitat del vent.

El dic de Llevant del Port de Tarragona és una infraestructura portuària en el que conviuen dues activitats molt diferenciades, la industrial i la social. És un espai portuari essencial per al desenvolupament de les activitats del Port: protegeix el port, acull molls i magatzems per a sòlids a granel i permet la càrrega i descàrrega de mercaderies; i, al mateix temps, la seva part superior està oberta al públic per al passeig i per a la pràctica d’esports. Els seus 4,5 km de llargada, la proximitat del mar i l’escassa presència de vehicles la converteixen en una de les zones més transitades tant pels veïns i veïnes de Tarragona com per visitants, turistes, etc. Aquest espai roman obert gairebé cada dia de l’any, exceptuant els dies de temporal o d’operativa de creuers en què es restringeix el pas per raons de seguretat.

Per tal d’informar els usuaris d’aquest espai i vetllar per a la salut de les persones, el Port de Tarragona ha instal·lat un panell informatiu que mostra un missatge quan les condicions meteorològiques poden ser perjudicials per a la pràctica de l’esport atesa la proximitat de sòlids a granel emmagatzemats als molls adjacents que per l’acció del vent poden emetre partícules a l’aire.

Les condicions meteorològiques que es tenen en compte són si la velocitat de vent és major de 15 km/h i la direcció del vent es troba entre mestral i ponent o quan la velocitat del vent és més gran dels 30 km /h. Quan l’estació meteorològica més pròxima de la Xarxa de Seguiment Atmosfèric del Port de Tarragona registra aquests paràmetres, automàticament el panell mostra un missatge que informa que es tracta d’una zona industrial i que avisa que per les condicions ambientals del moment, la pràctica esportiva no és recomanada.

Aquesta nova senyalització informativa en el dic de Llevant del Port de Tarragona ha suposat una inversió de 89.357,56 € i que ha executat l’empresa Altech SL.

Most Visited

Work with us

Work with us

Job board of the Port Authority of Tarragona
Open Data

Open Data

Here you will find public data of the public character of the organization
Contractor Profile

Contractor Profile

Here you will find public data of the public character of the organization
Communication and press

Communication and press

News of interest and current affairs of the Port Authority of Tarragona
SEA

SEA

AGRI-FOOD DELIVERY SYSTEM
Ship location

Ship location

Gisweb, ship situation program, stopovers and movements
Requests for services via ports

Requests for services via ports

Requests for services and communications for the ship, the goods and the passage
Accreditation center

Accreditation center

Administrative process involved in certifying a company/organization to access the Port
Traffic

Traffic

Goods traffic at the Port Authority of Tarragona