Back

Patrons i pilots de la Marina Mercant de Tarragona. Segon terç del Segle XIX

Patrons i pilots de la Marina Mercant de Tarragona. Segon terç del Segle XIX

El llibre, continuació del treball del mateix autor: Patrons i pilots de la marina mercant de Tarragona (Primer terç del segle XIX) és un recorregut històric sobre les semblances dels homes de mar de Tarragona que visqueren en el segon terç del segle XIX.

Per bé que la navegació a vela es va emprar fins ben entrat el segle XX, en molts casos compartint la seva propulsió amb un motor auxiliar, s’ha de destacar que els inicis de la navegació a vapor a Catalunya se situen als anys trenta del segle XIX. El 1834 començà a navegar a Bar­celona el vapor Rey Don Jaime més conegut com el Balear perquè feia la travessia Barcelona—Ciutat de Mallorca, i, a Tarragona, els registres de la Duana ens informen de l’entrada de vaixells a vapor a partir del 1838. La competència del ferrocarril, a més a més, va pro­vocar una crisi en el transport marítim (a Tarragona, el tren, arribà per primera vegada el 12 d’abril de 1865) aportant seguretat i rapidesa, ja que hi havia vegades que un patró d’un llaüt restava a port, fins i tot, més de dues setmanes esperant bonança.

  • Autor: Sanet i Jové, Josep Maria
  • Edició: Silva editorial
  • Nº de pàgines: 101
  • Any: 2017
  • Idioma: Català
  • Mides: 17 x 24

Darreres publicacions

Next cultural events of Port Archive

9 November 2021
19:00 - 20:00
Presentació del llibre premiat a la VIII Premi Investigació Port Tarragona
Arxiu del Port
13 November 2021
12:00 - 13:15
Passeig per la Ruta Patrimonial del Port de Tarragona
Arxiu del Port

  Publications service

     publicacions@porttarragona.cat

     +34 977 259 400 | Ext. 5003

 

   Port Archive

     arxiu@porttarragona.cat

    + 34  977 259 400 | From ext. 5001 to 5006

     Where is Port Archive and Publication Service?