La usuària de la pàgina web del Port és una dona adulta, catalana i que navega amb Chrome

La usuària de la pàgina web del Port és una dona adulta, catalana i que navega amb Chrome
01 Aug
2022

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

Durant l’any 2021 el web del Port Tarragona ha fet més de 750 actualitzacions del seu entorn digital i aconsegueix gairebé 540.000 visualitzacions

El web del Port registra més visites amb perfil femení d’un 51,6% respecte al masculí amb un 48,4%

S’incrementen les visites internacionals de països com Ucraïna, Txèquia, Rússia, Suïssa, Irlanda, Països Baixos i Finlàndia

El Port de Tarragona treballa per transmetre de forma fàcil, directa, transparent, simple i eficaç informació rellevant per a la ciutadania, la comunitat portuària i el seu públic objectiu.

La web del Port, és un dels canals que potencia i s’adapta a les peculiaritats de la informació d’un organisme com és el Port Tarragona. Per aquest motiu l’equip de Comunicació s’esforça a aconseguir el propòsit essencial del seu web; posar-se en el paper de les persones que busquen informació. El compromís de l’equip es tradueix en publicar informació entenedora i que proporcioni una experiència positiva.

Per arribar a l’objectiu principal es mou en quatre eixos principals; llenguatge clar, llenguatge visual, estudi del comportament dels clients o potencials clients i una bona estructura de la informació, sense oblidar una base fonamental, una comunicació responsable.

Actualització constant

Els continguts de la pàgina web del Port són actualitzats diàriament. En el transcurs de l’any 2021 es van fer gairebé 750 actualitzacions de continguts, totes amb un denominador comú; publicar una informació en què la persona usuària és el centre i el focus per entendre el contingut. Durant l’any 2021 la pàgina va registrar 537.379 visualitzacions, el que representa un increment del 16,35% respecte a l’any 2020. El nombre de sessions per persona usuària augmenta un 3,07% respecte a 2020.

Més visites de Rússia i Ucraïna

L’esforç per mantenir l’entorn en un sistema multilingüe (català, castellà i anglès) dona els seus fruits. L’agenda política internacional també hi té molt a veure, com és el cas del conflicte entre Rússia i Ucraïna, per exemple. Els principals països estrangers que visiten la web són Ucraïna +4.296% respecte a 2020, Txèquia +3.648%, Rússia +2.474%, Suïssa +871%, Irlanda +216,78%, Països Baixos +28,11% i Finlàndia +16,85%.

Usuària catalanoparlant, adulta i navegant de Chrome

Respecte a les dades demogràfiques cal ressaltar que majoritàriament són dones les que visiten l’entorn, un 51,6% en front del 48,4% d’homes. El grup d’entre 45 i 54 anys és major col·lectiu visitant amb un 25,40% del total del públic, seguit amb un 20,15% del grup d’entre 55-64 anys i del grup de 35-45 amb un 15,49%.

El 65% del públic utilitza un ordinador d’escriptori vers el 34,08% que fa servir dispositiu mòbil o vers l’1,3% que navega amb tauleta utilitzant majoritàriament, en un 62%, el navegador Chrome, seguit de Safari amb el 13,17% i de Firefox amb un 13,13% del públic.

El retrat robot de l’usuari mitjà del web del Port és per tant una dona d’entre 45 i 54 anys, catalanoparlant i usuària del navegador Chrome.

Continguts més vistos

Les pàgines més visitades són ‘Treballa amb nosaltres’, ‘Situació dels vaixells’, ‘Agenda d’activitats culturals’ del Moll de Costa, ‘Perfil del Contractant’ i l’espai ‘Notes de Premsa’ de comunicació.

Most Visited

Work with us

Work with us

Job board of the Port Authority of Tarragona
Open Data

Open Data

Here you will find public data of the public character of the organization
Contractor Profile

Contractor Profile

Here you will find public data of the public character of the organization
Communication and press

Communication and press

News of interest and current affairs of the Port Authority of Tarragona
SEA

SEA

AGRI-FOOD DELIVERY SYSTEM
Ship location

Ship location

Gisweb, ship situation program, stopovers and movements
Requests for services via ports

Requests for services via ports

Requests for services and communications for the ship, the goods and the passage
Accreditation center

Accreditation center

Administrative process involved in certifying a company/organization to access the Port
Traffic

Traffic

Goods traffic at the Port Authority of Tarragona