L'Autoritat Portuària destaca

Notes de Premsa

Canvi ubicació prova de coneixements d'administratiu/va

Febrer 27, 2015
CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE PROVES SELECTIVES PER A COBRIR UN (1) CONTRACTE EVENTUAL DE CIRCUMSTÀNCIES DE LA PRODUCCIÓ PER L’AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, DE CONFORMITAT AMB EL VIGENT II CONVENI COL·LECTIU DE PORTS DE L’ESTAT I…