L'Autoritat Portuària destaca

Notes de Premsa

aèria - copia

12 empreses del Port de Tarragona sol·liciten l’ampliació dels terminis sobre 15 concessions

Juliol 10, 2015
En resposta a l'oportunitat legislativa que presenta l'última modificació de la Ley de Puertos y la Marina Mercante, de juliol del 2014, que permet ampliar els terminis de les concessions fins a un màxim de 50 anys a canvi de desenvolupar noves inversions, un…