LOS MÁS VISITADOS

Trabaja con nosotros

Trabaja con nosotros

Podéis consultar las plazas y vacantes abiertas para formar parte de la Autoridad Portuaria de Tarragona, o bien para inscribiros a la bolsa de trabajo de la comunidad portuaria.

Datos abiertos

Datos abiertos

En pro de la transparencia administrativa, publicamos datos e información relativa en el Puerto que podéis consultar y reutilizar.

Perfil del contratante

Perfil del contratante

Conoced el estado de las licitaciones, subastas, y las normas de contratación de la Autoridad Portuaria de Tarragona.

Comunicación y prensa

Comunicación y prensa

Podéis informaros sobre las últimas novedades del Puerto de Tarragona y consultar las notas de prensa.

Servicio de Atención al Cliente

Servicio de Atención al Cliente

Para atenderos mejor, el Port de Tarragona creó hace unos años su Servicio de Atención al Cliente (SAC) con una clara vocación de informar y dar respuestas de forma integral.

Situación de buques

Situación de buques

En nuestro puerto, cada día hacen escala buques procedentes de todo el mundo. Con la voluntad de facilitar una información actualizada y específica sobre los mismos, el Port de Tarragona implantó la herramienta GISWEB.

Solicitud servicios VIA PORTus

Solicitud servicios VIA PORTus

Solicitudes de servicios y comunicados para el buque, la mercancía y el pasaje

Centro de acreditaciones

Centro de acreditaciones

Oficina de entrada y salida de documentos de la Autoridad Portuaria de Tarragona.

Tráficos

Tráficos

Diversificación y composición de los diferentes tráficos de mercancías en el Puerto

Agenda de actividades

Agenda de actividades

Visitad el espacio donde os detallamos las actividades que llevamos a cabo en el Port de Tarragona.

El Port en imágenes

El Port en imágenes

Imágenes representativas del Port de Tarragona

El tiempo en el Port

El tiempo en el Port

Previsión meteorológica

PRESTACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS DEGUT A LA VAGA GENERAL A CATALUNYA  CONVOCADA EL 18 D'OCTUBRE DE 2019
 
 

18 / 10/ 2019

Tot el dia

A la vista de la vaga general convocada per al dia 18 d'octubrre de 2019  i d'acord amb la resolució de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge de data 15 d'octubre de 2019 i, conforme el que s'estableix en Reial decret 58/1994, sobre l'obligació d'aquesta Autoritat Portuària de garantir la prestació dels Serveis Portuaris essencials definides en l'article 2 del citat Reial decret, s'informa del següent:

La vaga està convocada per la Intersindical-CSC i per la Intersindical Alternativa de Catalunya-IAC que afecta a les províncies de Catalunya.

La vaga s'ha convocat per el dia 18 d'octubre de 2019 des de les 00.00 hores fin les 24.00 hores.

  La convocatòria afecta a la totalitat dels treballadors/es  de les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona així com els treballadors/es que realitzen la seva activitat en els serveis portuaris d'aquests ports.

  A fi de garantir les seguretat en aquestes infraestructures portuàries i d'establir un mínim servei que permeti la mobilitat per la mateixa del transport marítim de persones i mercaderies, al mateix temps que es compagina amb el lliure exercici del dret de vaga dels treballadors/es.

Els serveis mínims que s'estableixen són:

Els de vigilància, control i seguretat necessaris per a garantir el 50%, arrodonit en excés, dels accessos d'entrada i sortida disponibles, així com per a garantir la seguretat en totes les instal·lacions portuàries.

Els imprescindibles per a garantir el desenvolupament normal del trànsit de passatgers i vehicles en règim de passatge, en els serveis mínims establerts en Marina Mercant (serveis de transport marítim). A més, hauran de quedar garantits els serveis a la resta de bucs de passatge que tingui prevista escala en el port.

El personal mínim imprescindible per a garantir el desenvolupament de les operacions que afectin mercaderies perilloses, inclosa l'estiba i desestiba, la permanència de la qual en el port pugui representar un risc greu per a persones o instal·lacions. Així mateix, el personal d'estiba i desestiba necessari per al corriment de càrregues o urgències de descàrrega per contingències imprevistes.

Els serveis de practicatge, remolc, amarri, estiba i desestiba, necessaris per a garantir els serveis mínims establerts per al transport marítim i aquelles situacions d'emergència o sinistres que així ho requereixin. En tot cas, aquests serveis hauran de prestar-se als bucs de passatge que tinguin prevista escala en el port.

Els serveis de senyalització marítima i sistemes d'ajuda a la navegació al 100%.

El personal de manteniment imprescindible per a l'adequada realització dels serveis mínims establerts.