Back

Som professionals!

 

El Codi Ètic del Port de Tarragona neix com a resultat del compromís d’aquesta organització amb l’excel·lència, la transparència i la  integritat professionals. Aquests són els valors que teixeixen la personalitat del Port de Tarragona en totes les seves vessants i àmbits d’actuació, així com els valors que guien i que han de guiar el comportament de cadascuna de les persones que en formem part.

 

Un codi ètic necessari

El Codi Ètic de l'Autoritat Portuària de Tarragona és un conjunt de directrius per establir les conductes acceptables per part dels membres de l'Autoritat Portuària de Tarragona, i que es promourà i incentivarà entre els proveïdors, empreses col·laboradores i entitats que prestin serveis dins de la Comunitat Portuària.

Un codi ètic per a tothom 

El Codi ètic de l'Autoritat Portuària de Tarragona és un conjunt de principis i valors nascut del compromís amb l'excel·lència, la transparència i la integritat professional per garantir un entorn de treball on s'actuï de manera íntegra, honesta i transparent, i es procuri un tracte amable, respectuós i pròxim.

 

  

Un codi ètic dinàmic 

El Codi ètic de l'Autoritat Portuària de Tarragona és un instrument dinàmic. Qualsevol persona pot realitzar una consulta o una denúncia a través dels canals oberts per a aquesta finalitat.

Contacte

Comissió de compliment de Codi Ètic

Autoritat Portuària de Tarragona

Passeig de l'Escullera s/n

43004, Tarragona

Correu electrònic: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Un codi ètic accessible 

El Codi ètic de l'Autoritat Portuària de Tarragona es pot consultar en un apartat específic al web oficial de l'APT en format PDF. Consta de 7 capítols, 15 apartats i 7 subapartats en els quals es defineixen els principis, els valors i les actituds de la nostra funció com a servidores i servidors públics.  

Descarrega

 

 

Social Media

​​

Markets and conferences

Tuesday 5 July 2022
Wednesday 6 July 2022
00:00 - 00:00
Biofuels International conference & Expo

You may be interested in

    Organization and human resources

     rec.humans@porttarragona.cat

     seleccio@porttarragona.cat

      + 34 977 259 400

 

Where are we?