Atrás

I-FREIGHT

I-FREIGHT

http://www.ifreightmed.eu/

NOM DEL PROJECTE: Inter-modal Freight Services Development Committees

ACRÒNIM: IFREIGHT

PROGRAMA EUROPEU: Programa MED 2007-2013. Axis 3, Objective 3.1: Improvement of maritime accessibility and of transit capacities through multimodality and inter- modality

ROL DE L’AUTORIDAD PORTUÀRIA DE TARRAGONA: Associat

DURADA: 1 gener 2013 – 30 juny 2015

PRESSUPOST: 1.961.612 €

La base del Projecte és millorar la competitivitat regional mitjançant la promoció del desenvolupament dels serveis de càrrega intermodals i ferroviaris eficients, al llarg de la zona MED.

El Projecte consisteix en la creació de Comitès Regionals de Desenvolupament de Serveis de Mercaderies Intermodals. Cada Comitè Regional funcionarà com un grup tècnic de treball per analitzar la viabilitat operativa i la rendibilitat socioeconòmica dels nous serveis de mercaderia intermodals, a petició de companyies interessades o per mitjà d’una proposta de qualsevol dels seus membres. A més a més, aquest grup tècnic podria proporcionar una gamma àmplia de possibilitats de suport comercial.

    Innovació i Projectes europeus

     innovacio@porttarragona.cat

     977 259 400 | Ext. 1210