ELS MÉS VISITATS

Treballa amb nosaltres

Treballa amb nosaltres

Consulteu les places i vacants obertes per formar part de l'Autoritat Portuària de Tarragona, o bé per inscriure-us a la borsa de treball de la comunitat portuària.

Dades obertes

Dades obertes

Aquí trobareu publicades les dades de caràcter públic de l'organisme, amb l’objectiu de fomentar l’ús i la reutilització de la informació generada.

Perfil del contractant

Perfil del contractant

En aquest espai us indiquem les licitacions que es troben en curs o finalitzades per aquesta Autoritat Portuària.

Comunicació i premsa

Comunicació i premsa

Informació sobre les darreres novetats al Port de Tarragona. Consulteu les notes de premsa

Servei d'Atenció al Client (SAC)

Servei d'Atenció al Client (SAC)

El SAC té una clara vocació d'informar i donar respostes de forma integral.

Situació de vaixells

Situació de vaixells

Al nostre port, cada dia fan escala vaixells procedents de tot el món. Amb la voluntat de facilitar una informació actualitzada i específica sobre aquests moviments de vaixells, el Port de Tarragona ha implantat l'eina GISWEB.

Sol·licitud de serveis VIA PORTus

Sol·licitud de serveis VIA PORTus

Via PORTus és l'aplicació destinada a facilitar la sol·licitud de serveis de les empreses que treballen al Port de Tarragona.

Centre d'acreditacions

Centre d'acreditacions

S'encarrega de gestionar el procés administratiu que comporta certificar a una empresa/organització, l'activitat de la cual está relacionada amb l'àmbit portuari, amb la finalitat d'acreditar als col·laboradors directes o indirectes d'aquesta empresa/organització.

Tràfics

Tràfics

Diversificació i composició dels diferents tràfics de mercaderies al Port

Agenda d'activitats

Agenda d'activitats

Visiteu l'espai on us detallem les activitats que duem a terme al Port de Tarragona.

El Port en imatges

El Port en imatges

Fotografies representatives del Port de Tarragona

El temps al Port

El temps al Port

Previsió meteorològica

PRESTACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS DEGUT A LA VAGA GENERAL A CATALUNYA  CONVOCADA EL 18 D'OCTUBRE DE 2019
 
 

18 / 10/ 2019

Tot el dia

A la vista de la vaga general convocada per al dia 18 d'octubrre de 2019  i d'acord amb la resolució de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge de data 15 d'octubre de 2019 i, conforme el que s'estableix en Reial decret 58/1994, sobre l'obligació d'aquesta Autoritat Portuària de garantir la prestació dels Serveis Portuaris essencials definides en l'article 2 del citat Reial decret, s'informa del següent:

La vaga està convocada per la Intersindical-CSC i per la Intersindical Alternativa de Catalunya-IAC que afecta a les províncies de Catalunya.

La vaga s'ha convocat per el dia 18 d'octubre de 2019 des de les 00.00 hores fin les 24.00 hores.

  La convocatòria afecta a la totalitat dels treballadors/es  de les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona així com els treballadors/es que realitzen la seva activitat en els serveis portuaris d'aquests ports.

  A fi de garantir les seguretat en aquestes infraestructures portuàries i d'establir un mínim servei que permeti la mobilitat per la mateixa del transport marítim de persones i mercaderies, al mateix temps que es compagina amb el lliure exercici del dret de vaga dels treballadors/es.

Els serveis mínims que s'estableixen són:

Els de vigilància, control i seguretat necessaris per a garantir el 50%, arrodonit en excés, dels accessos d'entrada i sortida disponibles, així com per a garantir la seguretat en totes les instal·lacions portuàries.

Els imprescindibles per a garantir el desenvolupament normal del trànsit de passatgers i vehicles en règim de passatge, en els serveis mínims establerts en Marina Mercant (serveis de transport marítim). A més, hauran de quedar garantits els serveis a la resta de bucs de passatge que tingui prevista escala en el port.

El personal mínim imprescindible per a garantir el desenvolupament de les operacions que afectin mercaderies perilloses, inclosa l'estiba i desestiba, la permanència de la qual en el port pugui representar un risc greu per a persones o instal·lacions. Així mateix, el personal d'estiba i desestiba necessari per al corriment de càrregues o urgències de descàrrega per contingències imprevistes.

Els serveis de practicatge, remolc, amarri, estiba i desestiba, necessaris per a garantir els serveis mínims establerts per al transport marítim i aquelles situacions d'emergència o sinistres que així ho requereixin. En tot cas, aquests serveis hauran de prestar-se als bucs de passatge que tinguin prevista escala en el port.

Els serveis de senyalització marítima i sistemes d'ajuda a la navegació al 100%.

El personal de manteniment imprescindible per a l'adequada realització dels serveis mínims establerts.