• Inici
  • Gestió Portuària
  • Dades obertes

Dades Obertes

Dades Obertes

DadesObertes.PortTarragona és la porta d'entrada a les dades del Port de Tarragona

DadesObertes.PortTarragona és el portal de l'Autoritat Portuària on es publiquen les dades de caràcter públic de l'organisme, amb l’objectiu de fomentar l’ús i la reutilització de la informació generada.

El Portal pretén estimular l'obertura i reutilització de la informació generada per l'Autoritat Portuària, amb l'objecte d'assolir una administració més transparent, eficient i propera, i crear noves oportunitats, tant socials com econòmiques, a partir de la reutilització de la informació mitjançant unes condicions d'ús clares i flexibles. A la vegada que es consciencia sobre la importància i el valor de la cultura de les dades obertes.

Les dades estan disponibles en diferents formats, la majoria dels quals són estàndard, de manera que facilita la reutilització, amb les limitacions de privacitat, seguretat i propietat que apliquin en cada cas.

En compliment de la Llei 37/2007 de 16 de novembre sobre reutilització de la informació del sector públic i el Reial Decret 1496/2011, de 24 d'octubre, que desenvolupa dita llei, l'Autoritat Portuària de Tarragona posa a disposició d'empreses i particulars una plataforma d'accés a les dades relacionades amb la seva activitat diària.

DadesObertes.PortTarragona pretén ajudar a:

  • Als ciutadans a accedir de forma senzilla a les dades reals i oficials del Port de Tarragona
  • Als empresaris a oferir nous productes i serveis útils
  • Als desenvolupadors a crear noves aplicacions que facilitin la vida diària
  • Als investigadors desenvolupar estudis i aportar nous coneixements
  • ........

Dades obertes.PortTarragona ha de servir per entendre millor el Port mitjançant les dades

Som la Porta cap a les dades del Port. Entra i coneix-nos