Una constant en l’activitat de l’Autoritat Portuària de Tarragona en els darrers anys, dins del marc del Pla d’Innovació del Port de Tarragona, ha estat la col·laboració amb altres administracions, empreses, ports i consultors, en la cerca de projectes d’innovació comuns que permetessin la millora de la competitivitat del Port de Tarragona i del teixit empresarial del que forma part, tant en la pròpia activitat portuària com amb les empreses del seu entorn.

 

...més informació

 

Una breu descripció dels Projectes Europeus d’Innovació en els quals l’Autoritat Portuària està participant o ha participat i dels resultats obtinguts es pot trobar clicant sobre el corresponent anagrama de cada Projecte.