• Inici
 • Gestió Portuària
 • SIT / SAP

Centre d'Acreditacions SIT / SAP

Comuniquem els canvis que han estat aprovats pel Consell d’Administració d’aquesta Autoritat relatius a les condicions generals per accedir al recinte portuari, d’aplicació a partir del dilluns 1 de juliol de 2013.

 • a)Ja sigui per a l’acreditació d’un nou col•laborador, sigui del tipus que sigui (habitual o no habitual), com per la seva renovació per un nou període, l’empresa haurà de justificar la relació laboral mitjançant document vàlid legalment (per exemple, TC2, contracte laboral o mercantil,...). El document pot ser original o còpia compulsada.
 • b) La renovació de l’Acreditació d’un col•laborador per un nou període de temps, mantenint la targeta d’accés que ja posseeix en bones condicions, té un import de 20,00€. En cas de necessitar la substitució de la targeta d’accés l’import és de 31,00€.
 • c) L’emissió de la quarta o posterior targeta d’accés de tipus Col•laborador No Habitual en el mateix mes comporta un import de 10,00€, excepte en aquells casos en que l’APT no permeti que s’acreditin com Col•laborador Habitual degut a les característiques de la seva activitat professional.
 • d) L’emissió en el mateix mes de la quarta o posterior targeta d’accés de tipus Visitant No Preregistrat comporta un import de 10,00€ cada vegada.
  Nota: els import són els vàlids per l’exercici 2013 i porten l’IVA inclòs. Per a qualsevol consulta poden contactar amb el Centre d’Acreditacions.

centro_cataControl de retirada de mercaderia i control d’accessos al recinte portuari. És obligatori per a totes aquelles empreses i persones que desenvolupen alguna activitat dins del recinte portuari i instal·lacions. La finalitat del sistema és la simplificació de tràmits, autorització duanera d’importació en paper (LSP) i identificació dels operadors (empreses, persones i vehicles)


Horari del Centre d’Acreditacions: de les 7.00 a les 19.00 h
Telèfon: 977 230 456
Plànol del Centre d'Acreditacions
El preu de la targeta a partir de l’1 de setembre de 2012 serà de 31 € ( IVA del 21 % inclòs).
SAP
Sistema d'acreditació personal
Email:registro.sap@porttarragona.cat

Si NO sou transportista però sou:
 • Empresa amb centre de treball al recinte portuari.
 • Empresa de subministraments i auxiliars de l’activitat portuària.
 • Empresa que transporti consumibles, subministraments, etc. per al seu ús i consum al recinte portuari.
 • Entitats i organismes públics amb competències en l’àmbit portuari.
Alta d'empreses SAP Tauler de control SAP
sit_alta
sit_panel
DESCÀRREGA DE MANUALS
Manual d'usuari SAP (Només disponible en castellà)
Procediment d'accés al recinte Portuari de Tarragona - SAP
Condicions generals per al personal acreditat
Condicions generals per a empreses prestadores de serveis
Reglament general SIT-SAP
Manual SAP VISITES (Només disponible en castellà)
Manual Visites Perllongades (SAE). (Només disponible en castellà)
Resumen operatiu visites perllongades ISIS 2012. (Només disponible en castellà)