Actuacions en cas d'emergència


1. AVISAR
immediatament al Centre de Control de Vigilància (CCV)


Telèfon:   (+34) 900 229 900


INFORMAR
sobre:                                                                                                              


  • Identificació de la persona que dóna l’alarma

  • Localització, naturalesa, magnitud i evolució de l’incident.

  • Substàncies o mercaderies afectades

  • Persones i instal·lacions afectades

  • Accions realitzades (intent d’extinció, trucades al 112, bombers, altres)

  • Altres circumstàncies de perill

2. ACTUAR amb els mitjans disponibles sense arriscar-se, prioritzant la pròpia seguretat.

 

Tarragona Port Emergency Contacts